Các quý khách hàng và độc giả truy cập vào website của Công ty Môi Trường cần đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và quy định dưới đây, được cập nhật lần cuối vào ngày 10/10/2022.

 • Quy định chung
  1. Các thành viên tham gia đăng ký, bình luận, đặt hàng phải cung cấp thông tin cá nhân bao gồm họ tên, email, số điện thoại để Công ty Môi Trường thuận tiện liên hệ, tư vấn và trao đổi khi cần.
  2. Các thành viên có thể đặt hàng dịch vụ cho người khác.
  3. Các thành viên cung cấp thông tin đặt hàng, bình luận để Công ty Môi Trường liên hệ tư vấn và giới thiệu các hoạt động.
 • Bảo vệ thông tin thành viên
  1. Công ty Môi Trường cam kết bảo vệ thông tin cá nhân mang tính riêng tư của các thành viên.
  2. Phạm vi thông tin liên hệ cá nhân bao gồm số điện thoại, email, họ tên và địa chỉ, được thu thập với mục đích phục vụ tốt hơn cho các hoạt động của Công ty Môi Trường.
  3. Thông tin cá nhân của các thành viên chỉ được sử dụng để thông báo trả lời bình luận, thông báo đơn hàng, tình trạng đơn hàng và các hoạt động của Công ty Môi Trường.
  4. Thông tin cá nhân của các thành viên sẽ được lưu trữ cho tới khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc Công ty Môi Trường không còn tiếp tục duy trì website nữa.
 • Nghiêm cấm
  1. Các hành vi bình luận tục tĩu, phản cảm và các hành vi đăng tải các thông tin pháp luật không cho phép là nghiêm cấm.
  2. Các hành vi phá hoại, đánh cắp thông tin người sử dụng trên website cũng là nghiêm cấm.
  3. Các hành vi tấn công DOS từ chối dịch vụ và các hành vi tương tự làm gián đoạn website cũng là nghiêm cấm.

Các điều khoản, quy chế và quy định trên đây có thể thay đổi phù hợp với sự phát triển của website của Công ty Môi Trường.

Bình luận