Avatar

Hoàng Luyến

Ban điều hành, 4 đăng ký
Tầng 3, 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
(@hoangluyen) Chuyên gia thiết kế web và huấn luyện Digital Marketing tại BKASOFT trong lĩnh vực môi trường. Tôi có 15 kinh nghiệm trong lĩnh vực TMĐT và Digital Marketing tại thị trường Việt Nam.
Chọn một chủ đề
Thông báo, hướng dẫn
Tin đăng
Gallery
Video
Sản phẩm
Ưu đãi
Sự kiện
Việc làm