Để trả lời thắc mắc của nhiều thành viên trên diễn đàn môi trường, bài viết này tôi sẽ giải thích giúp bạn xí nghiệp Môi Trường là gì và Sự khác nhau các loại hình Xí Nghiệp để bạn có kiến thức - hiểu biết đúng nhé:

ĐỊNH NGHĨA

Xí nghiệp môi trường là một đơn vị có chức năng kinh doanh nên có thể giao dịch thương mại, ký hợp đồng theo 2 hình thức:
✩ Độc lập
hoặc
✩ Là đơn vị trực thuộc doanh nghiệp: chi nhanh, địa điểm sản xuất, kinh doanh...

KẾT LUẬN

Vì vậy đây chính là đặc điểm dẫn đến sự khác nhau của các loại hình Xí Nghiệp tại Việt Nam. Hầu hết các xí nghiệp môi trường có quy mô lớn hơn rất nhiều so với nhà máy tức là trong xí nghiệp có rất nhiều nhà máy môi trường khác như: cơ khí chế tạo, hóa chất, xử lý chất thải.... Xí Nghiệp Môi Trường là gì bạn cũng đã rõ, hãy tìm hiểu thêm tư cách pháp nhân của xí nghiệp môi trường tại đây:
---
Tác giả: Môi Trường Hưng Thịnh
Chuyên gia: Thông tắc cống, nạo vét hố ga, hút hầm cầu
✩ Email: hungthinh@phongcachmoi.vn
✩ Di động: 0988977272