Nhà xưởng khi đi vào hoạt động sau một thời gian thì nhà xưởng sẽ bị bẩn như :sàn và các thiết bị máy móc Trần tôn bám bẩn, màng nhện . Những tình trạng ấy phải được giải