Trong thời gian gần đây có rất nhiều doanh nghiệp hỏi chúng tôi khi vận chuyển chất thải thông thường cần phải có giấy phép gì? có cần bắt buộc phải có giấy vận chuyển chất thải nguy hại không.
Để bạn hiểu rỏ về luật môi bảo vệ môi trường cho việc thu gom vận chuyển chất thải chúng tôi xin trích dẩn câu trả lời từ trang luatminhkhue.vn để các bạn hiểu rỏ về vận chuyển chất thải công nghiệp thông thường.

✩ Nội dung trả lời

Điều 31. Thu gom, vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường. Nghị định 38/2015/NĐ-CP Về quản lý chất thải và phế liệu.
1. Việc thu gom, vận chuyển, trung chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải bảo đảm không được làm rơi v ãi, gây phát tán bụi, mùi hoặc nước rò rỉ và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý theo quy định.
2. Các chủ xử lý chất thải nguy hại đã được cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại được phép thu gom, vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường.
3. Tổ chức, cá nhân thu gom, vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường có trách nhiệm chuyển giao chất thải cho cơ sở xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường được phép hoạt động theo quy định của pháp luật.
Với những quy định như trên thì việc vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường không cần phải có Giấy phép, chỉ khi vận chuyển chất thải nguy hại mới yêu cầu cần có giấy phép. Do vậy, bên mua trả lời như vậy là đúng.
✩ Khi bạn đọc thấy có vấn đề gì khiếm khuyết hoặc nội dung chưa rỏ ràng mong các bạn đóng góp ý kiến dưới phần bình luận, chúng tôi mong được sự góp ý của các bạn để bài viết được thêm hoàn thiện.