Lao động phổ thông có nên làm nạo vét hố ga và theo nghề này lâu dài hay không? Đó là thắc mắc của rất nhiều lao động phổ thông đang làm nghề này. Là một trong những công