Tổng công ty là gì? - Tổng công ty theo kiến thức pháp luật là một bộ máy tổ chức có mô hình kinh doanh và liên kết thông qua góp vốn, đầu tư, sát nhập,... với mục tiêu xây dựng bộ máy hoàn chỉnh phát triển kinh doanh nhằm tăng khả năng cạnh tranh và dành thị phần chiếm lĩnh thị trường.
Tổng công ty môi trường nói riêng và các tổng công ty đa ngành nói riêng về pháp lý không có tư cách pháp nhân mà chỉ là tập hợp từ các công ty mẹ và công ty con, công ty thành viên mà thành.
Nếu bạn đang có kế hoạch xây dựng tổng công ty môi trường thì cơ hội phát triển sẽ rất lớn tạo công ăn việc làm ổn định và giúp tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ.
Trên đây là bài viết "Tổng công ty là gì" chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị hy vọng giúp bạn có kiến thức cơ bản. Nếu bạn có bất kỳ ý kiến gì về chủ đề này hãy gửi ý kiến bình luận dưới đây nhé!