Ống cống bị tắc dầu mở phải thông thế nào? đó là những cầu hỏi mà chúng tôi đọc được rất nhiều trên diển đàn hoặc trên mạng xã hội.
Thông thường đường cống sử dụng lâu ngày sẻ bị bám dầu mở rất khó để xử lý, nên khi xử lý đường cống như vậy bạn nên sử dụng 2 loại máy này nhé.
✩ máy thông cống dùng áp lực nước. loại này có thể vừa đánh tan mở bám ở thành ống vừa vệ sinh đường cống, nó có thể đẩy hết mở và cặn bả ra khỏi ống.
✩ máy lo xo thông cống. loại này chỉ đánh tan mở nhưng không vệ sinh được cống, cần phải xả nước nhiều để đẩy mở và cặn bả ra ngoài.
cho nên khi cống bị bám dầu mở bạn nên cân nhắc chọn một trong hai loại máy đó để xử lý nhé, nó đều có thể xử lý rất tốt.
chúc bạn thành công!