Hầu hết các doanh nghiệp thuê trước khi thuê công ty Môi Trường Miền Đông chúng tôi nạo vét hố ga đều đặt ra câu hỏi nạo vét hố ga song bùn đưa đi đâu để xử lý, đơn vị xử lý có đầy đủ chức năng và đảm bảo an toàn môi trường không.
Trong bài viết này chúng tôi có đính kèm video mời quý khách xem qua để biết được sau khi thu gom bùn hố ga song chúng tôi vận chuyển tất cả nước thải về nhà máy xử lý nước thải tập trung để xử lý. Qúy doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm khi thuê công ty Môi Trường Miền Đông chúng tôi thu gom nước thải và bùn thải. Chúng tôi cam kết rằng nước thải thu gom từ các đơn vị đều được vận chuyển đi xử lý đúng nơi quy định.