Nhiều bạn hỏi muốn mở tổng công ty môi trường cần những điều kiện gì? Căn cứ theo quy định luật doanh nghiệp 2014 và theo khoản 3 điều 9 Nghị định 69/2014/NĐ-CP tổng công ty hoặc tập đoàn kinh tế phải đáp ứng các điều kiện dưới đây:
1. Có ngành, lĩnh vực kinh doanh chính thuộc ngành, lĩnh vực sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ đặc biệt quan trọng trong bảo đảm an ninh quốc gia về kinh tế; tạo nền tảng về hạ tầng kinh tế quốc gia; tạo động lực nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế. Thủ tướng Chính phủ quy định các ngành, lĩnh vực kinh doanh được xem xét thành lập tập đoàn kinh tế trong từng thời kỳ;
2. Công ty mẹ trong tập đoàn kinh tế phải đáp ứng các điều kiện sau: Vốn điều lệ của công ty mẹ không thấp hơn 10.000 tỷ đồng. Trường hợp công ty mẹ được tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thì phần vốn nhà nước phải chiếm tối thiểu 75% vốn điều lệ của công ty mẹ. Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đối với trường hợp mức vốn điều lệ hoặc tỷ lệ vốn nhà nước trên vốn điều lệ của công ty mẹ thấp hơn mức quy định này.

KẾT LUẬN

Như vậy, muốn mở tổng công ty môi trường cần những điều kiện gì chắc chắn bạn đã có đủ thông tin rồi đúng không nào. Những căn cứ trên đây là yếu tố bắt buộc để bạn có thể kiểm soát năng lực doanh nghiệp và phấn đầu mục tiêu hoặc có sự chuẩn bị tốt nhất để thành lập tổng công ty môi trường hoặc tập đoàn môi trường. Chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ những kiến thức môi trường trong các bài viết tiếp theo trên diễn đàn môi trường Việt Nam. Đừng quên bình luận hoặc đăng ký kênh để theo dõi tôi trong các bài viết tiếp theo.
- Phạm Thùy Dung -