Có nhiều bạn gọi điện hỏi chúng tôi hầm cầu bị đầy có nên hút qua bồn cầu không? Nếu hút như thế có thể sử dụng được lâu không? Chúng tôi phân tích 1 số chi tiết để bạn hiểu rỏ có nên hút hầm cầu thông qua bồn cầu không nhé.

✩ Hầm cầu và điểm đấu nối ống trong hầm chứa

Bạn xây hầm chứa thành 2 đến 3 ngăn, nhưng chỉ đấu nối ống nằm ở trên cách nắp hầm khoảng 30 cm. Các ngăn thông với nhau qua đường ống mà chúng ta đả đấu nối đó.

✩ Đường ống từ bồn cầu xuống hầm chứa

Ống dẩn phân chỉ được đặt cách nắp hầm khoảng 20 cm nên khi bạn hút thông qua bồn cầu chỉ hút được khoản 20 cm đó mà thôi, còn phía dưới không thể hút được.
Kết luận
Nên hút ngay vị trí hầm chứa, khi đó bạn mới xử dụng được lâu hơn. còn hút thông qua bồn cầu được 20 cm, bạn sử dụng hết 20 cm đó hầm sẽ đầy lại.