Công ty tôi đang hoạt động trong lĩnh vực môi trường cần tư vấn điều kiện mở nhà máy xử lý rác thải ở Bình Dương. Qua tìm hiểu tôi được biết cần một số điều kiện sau để mở nhà máy xử lý rác thải:
1. Công nghệ, phương tiện & thiết bị: đảm bảo tiêu chuẩn và quy định
2. Địa điểm xử lý rác thải: Phải được phê duyệt
3. Có các phương án bảo vệ môi trường đặc biệt là xử lý rác thải độc hại
4. Cần đảm bảo cán bộ chuyên môn phải có trình độ đạt yêu cầu
Có anh chị nào đã nộp hồ sơ lên Bộ Tài nguyên và môi trường cho em xin mẫu được không, nếu cần thêm những điều kiện và thủ tục gì xin được góp ý.
Trân trọng cảm ơn!