Dự án hút hầm cầu tại KCN mỹ phước 3 bến cát Bình Dương cho 1 công ty. Hôm nay trời mưa lớn quá nhưng anh em chúng tôi vẫn xử lý hút hầm cầu cho công ty xong trong 1 buổi.