• bn0.jpg
  • bn1.jpg
  • bn2.jpg
  • bn4.jpg
  • bn7.jpg

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

In bài này

- Công ty môi trường Cao Nguyên Xanh xin kính cháo quý khách :

- Công ty môi trường Cao Nguyên Xanh là một công ty chuyên hoạt động về các dịch vụ môi trường tư vấn môi trường . Lập báo cáo giám sát đánh giá tác động môi trường ĐTM .

1.    ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN " BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐTM "

-         Chủ Dự án các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và những khu sản xuất, dịch vụ tập trung thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM theo quy định tại Thông tư 26/2011/TT-BTNMT và Nghị định số 29/2011/NĐ-CP.

-         Chủ Dự án cải tạo, mở rộng, nâng công suất của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động đã được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM hoặc đăng ký, xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc phê duyệt, xác nhận đề án bảo vệ môi trường thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) theo quy tại Thông tư 26/2011/TT-BTNMT và Nghị định số 29/2011/NĐ-CP.

2.      QUY TRÌNH THỰC HIỆN "BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐTM "

-         Thu thập số liệu cơ sở, khảo sát thực địa khu vực dự án.

-         Phân tích, thống kê các tác động trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư của dự án (nếu có).

-         Phân tích, thống kê các tác động trong giai đoạn xây dựng của dự án.

-         Phân tích, thống kê các tác động trong giai đoạn hoạt động ổn định của dự án.

-         Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp khống chế ô nhiễm trong giai đoạn xây dựng của dự án.

-         Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp khống chế ô nhiễm trong giai đoạn hoạt động ổn định của dự án.

-         Đề xuất chương trình quản lý và giám sát môi trường.

-         Tổng hợp số liệu và hoàn thành báo cáo.

-         Nộp báo cáo cho cơ quan thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) theo quy định.

3.      CƠ QUAN THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT "BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐTM "

-         Sở Tài Nguyên và Môi Trường

-         Bộ Tài Nguyên Môi Trường

đánh giá tác động môi trường DTM

 

CÔNG TY CỔ PHẦN – TƯ VẤN – ĐẦU TƯ CAO NGUYÊN XANH

Địa chỉ : 99 Nguyễn Súy, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP.HCM

Điện thoại :08 3559 1848 (6 line) - 091 994 0018

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Website:congtymoitruong.vn