• bn0.jpg
  • bn1.jpg
  • bn2.jpg
  • bn4.jpg
  • bn7.jpg

TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ Cao Nguyên Xanh.

In bài này

Duy Anh Là thương hiệu rất lớn trong ngành môi trường ở việt nam . Nhất là miền nam . Họ nổi tiếng về các dịch vụ môi trường mà công ty môi trường Duy Anh mang lại cho quý khách hàng. Với tiêu chí . Môi Trường - Chất Lượng- Uy Tín đã tạo nên một thương hiệu việt tên Duy Anh .

Công ty môi trường Duy Anh chúng tôi . Sau khi hoàn thành các dịch vụ về môi trường trường . Công ty chúng tôi luôn chăm sóc khách hàng . về các dịch vụ môi trường , và có chế độ bảo hành dịch vụ cho các doanh nghiệp đã tham gia dịch vụ chúng tôi

- Các loại hình dịch vụ của công ty môi trường Duy Anh mang đến cho quý khách hàng :

1. Đối tượng phải thực hiện chương trình giám sát môi trường (quan trắc môi trường):

các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung (sau đây gọi tắt là cơ sở) 

đang hoạt động và thuộc đối tượng phải lập Báo cáođánh giá tác động môi trường (theo Điều 3, Nghị định số 21/2008/NĐ-

CP) và Bản camkết bảo vệ môi trường (theo Điều 24, Luật Bảo vệ môi trường).

2. Nội dung chương trình giám sát môi trường:

- Theo dõi số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn tác động tiêu cực phát sinh từhoạt động của cơ sở đến chất lượng môi trường;

- Theo dõi lưu lượng/ khối lượng / tần suất và định kỳ đo đạc, lấy mẫu phân tích cácthông số ô nhiễm đặc trưng của chất thải phát sinh từ quá trình hoạt động của cơ sở(nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, tiếng ồn, độ rung, và các chỉ tiêukhác); tần suất đo đạc, lấy mẫu phân tích tối thiểu 03 tháng/lần.

- Định kỳ đo đạc, lấy mẫu phân tích các thông số liên quan đến các nguồn tác độngtiêu cực của môi trường xung quanh cơ sở (nước mặt, nước ngầm, không khí, đất) 

- nếutại khu vực của cơ sở không có trạm quan trắc chung của cơ quan nhà nước; tần suất đođạc, lấy mẫu phân tích tối thiểu 06 tháng/lần.

- Theo dõi diễn biến và đo đạc thực trạng các yếu tố (nếu có liên quan): xói mòn,trượt, sụt, lở, lún đất; xói lở bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển; bồi lắng lòng sông, lòngsuối, lòng hồ, đáy biển; thay đổi mực nước mặt, nước ngầm; xâm nhập mặn; xâm nhập phèn; và các tác động khác (nếu tại khu vực của cơ sở không có trạm quan trắc chung củacơ quan nhà nước); tần suất đo đạc phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

 

3. Báo cáo giám sát môi trường: kết quả thực hiện chương trình giám sát môi trường phải được thể hiện thông qua Báo cáo giám sát môi trường.

- Nội dung của Báo cáo giám sát môi trường: theo mẫu đính kèm.

- Nơi gửi Báo cáo giám sát môi trường: Phòng Quản lý môi trường - Sở Tài nguyênvà Môi trường

- Các cơ sở thuộc danh sách phải di dời do ô nhiễm môi trường và các cơ sở đượcxác định gây ô nhiễm môi trường nhưng chưa hoàn thành việc khắc phục ô nhiễm phải lập và gửi Báo cáo giám sát môi trường định kỳ tối thiểu 03 tháng/lần.Các cơ sở không thuộc hai đối tượng nêu trên phải lập và gửi Báo cáo giám sát môitrường định kỳ tối thiểu 06 tháng/lần (trừ trường hợp có yêu cầu cụ thể của cơ quan quảnlý nhà nước về môi trường).

Sở Tài nguyên và Môi trường giao Thanh tra Sở và đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện tiến hành xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với các cơ sở không thực hiện đầy đủ và đúng quy định chương trình giám sát môi trường theo Khoản4, Điều 27 và Khoản 1 và 2, Điều 29, Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động trên địa bàn thành phố để biết và thực hiện.

Hãy liên hệ với chúng tôi : 

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG DUY ANH
Địa chỉ : 99 Nguyễn Súy, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP.HCM
Điện thoại: 083 6026. 774 Fax : 083 6026. 773
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.