• bn0.jpg
  • bn1.jpg
  • bn2.jpg
  • bn4.jpg
  • bn7.jpg

TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

- Công ty môi trường Cao Nguyên Xanh xin kính cháo quý khách :

- Công ty môi trường Cao Nguyên Xanh là một công ty chuyên hoạt động về các dịch vụ môi trường tư vấn môi trường . Lập báo cáo giám sát đánh giá tác động môi trường ĐTM .

1.    …

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ Cao Nguyên Xanh.

Duy Anh Là thương hiệu rất lớn trong ngành môi trường ở việt nam . Nhất là miền nam . Họ nổi tiếng về các dịch vụ môi trường mà công ty môi trường Duy Anh mang lại cho quý khách hàng. Với tiêu chí . Môi Trường - Chất Lượng- Uy Tín đã tạo…

LẬP HỒ SƠ XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN TIẾP NHẬN

Môi trường nước ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng do phải tiếp nhận một lượng lớn nước thải từ các khu công nghiệp, khu đô thị. Việc quản lý các hoạt động xả nước thải vào nguồn nước ngày càng được các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ. Công …

Giấy phép khai thác nước dưới đất

Nước luôn đóng vai trò quyết định đến sự sống còn và phát triển kinh tế xã hội của toàn nhân loại. Việc đăng kí khai thác và sử dụng nước ngầm nhằm bảo vệ quyền lợi của các tổ chức cá nhân trong quá trình khai thác nước, được khai thác một cá…

Đăng ký Sổ chủ nguồn thải Chất thải nguy hại

uý doanh nghiệp đang lo lắng phải làm sao để được cấp sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại, làm thế nào để đảm bảo trước pháp luật về nguồn thải do công ty mình thải ra. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp Duy Anh sẽ giúp quý khách hàng hoàn …

Hồ sơ vệ sinh an toàn lao động

Trong môi trường cạnh tranh hiện nay, để đảm bảo sức khỏe, tăng năng suất lao động, mỗi doanh nghiệp phải luôn quan tâm và đảm bảo an toàn cho người lao động. Vì vậy thực hiện đăng ký hồ sơ vệ sinh an toàn lao động là yêu cầu tất yếu của mỗi …