• bn0.jpg
  • bn1.jpg
  • bn2.jpg
  • bn4.jpg
  • bn7.jpg

Hệ thống xử lý nước cấp

In bài này
 

Tên Dự án: Thiết kế, thi công và chuyển giao công nghệ Hệ thống xử lý nước cấp với công suất Q = 240m3/ngày từ nguồn nước ngầm.

- Địa điểm: Q.7 – Tp.HCM
- Chủ đầu tư: Công ty Dũng Tâm.

Tên Dự án: Thiết kế, thi công và chuyển giao công nghệ Hệ thống xử lý nước cấp sinh hoạt với công suất Q = 120m3/ngày từ nguồn nước ngầm.
- Địa điểm: Gò Đen, Long An.
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Ngọc Sương.