• bn0.jpg
  • bn1.jpg
  • bn2.jpg
  • bn4.jpg
  • bn7.jpg

Sổ liên lạc điện tử

In bài này

Sổ liên lạc điện tử  là chương trình tin học ứng dụng hỗ trợ nhà trường gửi thông tin về điểm số, quá trình học tập, quá trình rèn luyện, sức khỏe của học sinh hàng ngày tại trường cho phụ huynh học sinh. Gắn bó giữa các bậc học, giao tiếp giữa các đơn vị, phòng ban là cầu nối giữa nhà trường - Phụ Huynh - học sinh, sinh viên.

Góp phần phục vụ nghị định chung của Chính phủ ứng dụng CNTT vào việc quản lý. Quản lý học sinh bằng CNTT hiệu quả. Gắn kết chặt chẽ với phụ huynh học sinh. Giảm công sức, tiền bạc và thời gian so với làm sổ liên lạc bằng giấy.

Kiểm tra điểm số, mức độ chuyên cần, ý thức đạo đức của con em mình kịp thời. Nhận được thông báo của nhà trường kip thời. Nhận các tư vấn về giáo dục của chính giáo viên nhà trường. Đóng góp các ý kiến, thông tin và phản hồi về nhà trường.